För att delta i månadens bild skall dessa laddas upp senast lördagen för resp månadsmöte. Se mer under menyvalet ”Instruktioner”