Inlämnade medlemsbilder till RSF- klubbtävling 2020