Delad 1.a plats Christer Bergström och Lars Fästh

3:e plats Kalle Hammarberg