Är ditt intresse fotografering?

Då har du samma intresse som medlemmarna i Hudiksvalls Fotoklubb! Då variationerna och inriktningarna på fotointresset är så stort (motivområden, teknik, kameror och tillbehör m.m.) så finns det alltid något nytt att lära sig och prata om när vi träffas varje månad.

Alla i klubben fotograferar på en egen nivå så det spelar ingen roll om du är nybörjare eller proffs. Vi har en bra gemenskap där vi utvecklar varandra som fotografer .

Klubben är ansluten till Riksförbundet Svensk fotografi vilket ger klubbens medlemmar möjlighet att delta i regionala, nationella samt internationella salonger.

Medlemsavgiften för 2024 är satt till 200kr för enskild medlem och 100Kr för tillhörande familjemedlem.

Avgiften sätts lämpligen in på konto: 81299 43188303-2 kom ihåg att ange ditt namn

Avgiften kan också swishas till nr 0702312626

Sedan ni betalt, vänligen maila till ulin.g@hotmail.com och meddela att betalning skett och ange ditt namn

Klubben startade 17april 1945 och firade 75-år 2020