Bilder till ”Månadens bild” skall laddas upp enl nedanst. instruktioner senast lördagen före resp månadsmöte

Så här kan du bidra och skicka in bilder till ”MÅNADENS BILD”

  1. maila bilderna som vanligt till mb@fkhudik.se. se instruktioner nedan
  2. skicka via sprend.com se instruktioner nedan

Om du mailar bilderna är det fördel att först förminska dem till lämplig storlek, ca 1500px som långsida samt formatet jpg. Zippa (skicka till komprimerad mapp i windows ) också gärna ihop bilderna till en fil.

Många mailsystem sätter en gräns för storleken på bifogade filer så om du har problem att skicka bilderna med mail så går det att använda sig av sprend.com som är en enkel och gratis tjänst för att skicka stora bilder och filer. Då Zippar (skicka till komprimerad mapp i windows) du ihop de bilder du skall skicka och klickar på länken till sprend ovan, drar/släpper den komprimerade (zippade) filen i avsett fält, fyller i e-postadressen mb@fkhudik.se samt fyller i meddelanderutan med ”månadens bild” + ditt namn (om det får plats). Klicka sedan på ”sprenda filen” så går den iväg.

Detaljerad beskrivning av ovanst: markera de bilder du skall skicka genom att hålla CTRL-tangenten nedtryckt och klicka på bilderna med vänster musknapp, med musmarkören kvar på någon av de markerade bilderna så klickar du med HÖGER- musknapp, då öppnas en meny med bl.a valet ”skicka till komprimerad mapp”. När det är klar så har du en fil som heter som den sist markerade filen fast med ändelsen .zip (typen komprimerad mapp).

Klicka sedan på ”sprend.com” så öppnas sprend i din webbläsare

Klicka på ”välj fil” och leta fram den komprimerade filen, alt drar du filen och släpper den i det rosa fältet enl bilden ovan.
Fyll i Till: mb@fkhudik.se och meddelande ”Månadens Bild” + ev ditt namn.
klicka sedan på SPRENDA FILEN.
Klart!